LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA BÉ

Một ngày của bé:

                      7:15 –   8:30: Đón trẻ, ăn sáng

                      8:40 –   9:00: Thể dục sáng, điểm danh

                      9:00 –   9:30: Giờ học

                      9:30 –   9:45: Ăn bữa phụ

                      9:45 – 10:10: chơi tại sảnh tầng 1

                    10:10 – 10:40: Hoạt động góc (Vui chơi theo nhóm)

                    10:40 – 11:40: Rửa tay, ăn trưa

                    11:40 – 14:30: Thư giãn, ngủ trưa

                    14:30 – 15:15: Vận động nhẹ, ăn chiều

                    15:15 – 16:00: Giờ học (Học các môn năng khiếu, ôn bài, nêu gương cuối tuần)

                    16:00 – 16:15: Uống sữa

                    16:15 – 17:30: Trả trẻ, chơi theo ý thích

Bài viết khác