KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016

 

 *Tuyên dương “ngôi sao nhỏ”

–  Ngày 01/04 (thứ sáu) nhà trường tổ chức tuyên dương “Ngôi sao nhỏ”     tháng 03 cho các bé:

  1. Bé Võ Trần Việt Hà – Lớp Anh Đào ( Bé chăm ngoan  nhất )

 2. Bé Võ Trần Gia Hiếu –  Lớp Cẩm Chướng ( Bé đi học tiến bộ nhất )

3. Bé Nguyễn Hà Anh Lớp  TuLip ( Bé  tiến bộ  nhất )

 4. Bé Nguyễn Thuỷ Linh Ngọc – Lớp  Ti Gôn  ( Bé có nhiều tiến bộ nhất )

  *Hoạt động ngoại khóa

  • Nhà trường tổ chức “ Hội Thao” cho các bé
  • Nhà trường tổ chức cho các bé làm “ Bánh trôi”