Các thao tác xem camera qua mạng

B1: Vào trang web của trường: mamnonhatdau.edu.vn

B2: Click chuột vào biểu tượng camera bên góc phải trang web có hộp thoại xuất hiện.

B3: Click chuột vào “By domain”

Tại Domain name : beanbond.dyndns.org

Tại Port                : 7777

Tại User name      : admin

Tại Password       :

B4: Click “save password”

B5: Click “Auto-preview all channels when succeed in logining server”

B6: Click “Login”

Hình ảnh miêu tả các thông tin điền trên hộp thoại

222