Lịch sinh hoạt một ngày của bé

LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA BÉ

Một ngày của bé:

                      7:15 –   8:30: Đón trẻ, ăn sáng

                      8:40 –   9:00: Thể dục sáng, điểm danh

                      9:00 –   9:30: Giờ học

                      9:30 –   9:45: Ăn bữa phụ

                      9:45 – 10:10: chơi tại sảnh tầng 1

                    10:10 – 10:40: Hoạt động góc (Vui chơi theo nhóm)

                    10:40 – 11:40: Rửa tay, ăn trưa

                   ...

Xem chi tiết